El despatx Eurolex Andorra s’ha implantat en dos parròquies diferents

CANCEL AVOCATS, membre d’EUROLEX INTERNATIONAL, ha estat classificat entre els millors despatxos francesos per Leaders League en matèria de International Tax, Transactional Tax et LBO Tax.

CANCEL AVOCATS, membre d'EUROLEX INTERNATIONAL, ha estat classificat entre els millors despatxos francesos per Leaders League en matèria de International Tax, Transactional Tax et LBO Tax. L’excel·lència de la nostra aliança es troba garantida per la qualitat i la...